item #
MC-207
rӂ̒
M@M
"A crane at a pond"
by Hayami Gyoshu
(1891-1935)
242~
272mm
(9.5"~
10.7")

http://www.zen-shop.net