item #
MC-209
}
ԉ
yg@M
Tale of Genji
"Hanano-en"
by Tosa Mitsuyoshi
(1539-1613)

[Kyoto national museum]
242~
272mm
(9.5"~
10.7")

http://www.zen-shop.net